10.08.2005

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu vyhlášky MŠMT, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

K § 8 odst.  3

 

V době od 20,00 do 8,00 hodin je péče o klienta zabezpečována nepedagogickými pracovníky, což je poněkud nelogické vzhledem k tomu, že i noční vychovatel či asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem. Koho ze zbývajících zaměstnanců zařízení by vyhláška tedy považovala za nepedagogického pracovníka (administrativní pracovníci, údržbář, kuchařka, ochranka .....atd.) ?

Navíc doba po 20,00 hodině, což je čas před usnutím klienta, je z hlediska odborného velmi důležitá jako doba ke vstřebávání zážitků dne, vedení deníku atd.

 

Doporučujeme proto, aby v době od 8,00 do 22,00 hodin byl klient v péči odborného pedagogického pracovníka a ve zbývajícím čase v péči pedagogického pracovníka – asistenta pedagoga.

 

Tato připomínka je doporučující

 

Mgr. Ludmila Němcová, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel: 241 733 589, e-mail: nemcova@smocr.cz