20.12.2011

Předvánoční nadílka Sněmovny - poslanci projednali zákony vrácené Senátem

Novelu školského zákona a tolikrát zmiňované zdanění hazardu, skryté ve vládním návrhu změn zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa, tzv. JIM, dnes projednala a schválila Poslanecká sněmovna. Oba tisky Senát doplnil o pozměňovací návrhy a vrátil je sněmovně k projednání.

 Novelu školského zákona a tolikrát zmiňované zdanění hazardu, skryté ve vládním návrhu změn zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa, tzv. JIM, dnes projednala a schválila Poslanecká sněmovna. Oba tisky Senát doplnil o pozměňovací návrhy a vrátil je sněmovně k projednání.

Zdanění hazardu je horkým tématem posledních týdnů. Poslanecká sněmovna vládní návrh změn zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa při svém projednávání díky smršti pozměňovacích návrhů nakonec schválila v podobě, která vzbuzovala v obcích a městech zklamání. Dělením výnosu na třetiny byly uspokojeny potřeby neziskových organizací a sportovců, nejasný systém však skýtal možnost přerozdělování jedné třetiny odvodu loterními společnostmi. Navíc díky zrušení místních poplatků měly obce přijít de facto o veškeré příjmy z hazardu.

Do nepřehledné situace zasáhl s pomocnou rukou Senát. Senátoři při projednávání ve výborech přijali pozměňovací návrhy ke zdanění hazardu, které upravily dělení odvodů z hazardu dle původní koaliční dohody – odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení bude dělen v poměru 80 % pro obce a 20% pro stát. Ostatní dílčí daně pak budou z 30 % příjmem obcí a ze 70% příjmem státu. Vyřešena by měl být o problém s účinností – zákon nabude účinnosti až v průběhu roku 2012, první odvodové období tedy muselo být zkráceno.

Sněmovna dnes po dlouhých debatách přijala tento zákon ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem a téměř okamžitě jej doručila prezidentovi k podpisu. Ten má na podpis zákona 15 denní lhůtu. Zdánlivě tak zvítězila odpovědnost zákonodárců nad politickým hašteřením, praktické otázky ohledně zdanění hazardu však i nadále zůstávají.

Vzrušená debata se vedla také nad novelou školského zákona, kterou vrátil Senát s pozměňujícími návrhy. Senátní iniciativa směřovala k úpravě chyb vzniklých při projednávání v Poslanecké sněmovně. Nejzávažnější chybou dle senátorů bylo ustanovení, kterým končí k 31.7.2012 výkon funkce ředitelů škol bez ohledu na zřizovatele a není jisté co s nimi po skončení bude. Proto nastavili v návrhu zákona ukončení ve třech vlnách. Stejně tak se vypořádali s chybou znemožňující transformaci na školskou právnickou osobu. Ve prospěch návrhů Senátu vystoupil i ministr školství Josef Dobeš, který uvedl, že změny připravili právníci MŠMT, vědomi si chyb v návrhu zákona a následných výkladových nejasností. Poslanci přesto senátní návrhy nepřijali a Senát přehlasovali s tím, že návrh poslanců je komplexní a dává zřizovatelům možnost, nikoliv povinnost ředitele odvolat.

Jak se bude osud novely vyvíjet dál, si budeme muset počkat, protože nejistota zřizovatelů nadále trvá.