02.02.2012

Předseda Svazu jednal s ministrem Dobešem o financování školství

Dne 2. února jednal v Poslanecké sněmovně předseda Svazu Dan Jiránek za účasti předsedy Asociace krajů Michala Haška a předsedy Sdružení místních samospráv Josefa Bartoňka s ministrem školství o financování školství. Ministr přivítal nově ustavenou pracovní skupinu odborníků z řad územní samosprávy,

Dne 2. února jednal v Poslanecké sněmovně předseda Svazu Dan Jiránek za účasti předsedy Asociace krajů Michala Haška a předsedy Sdružení místních samospráv Josefa Bartoňka s ministrem školství o financování školství. Ministr přivítal nově ustavenou pracovní skupinu odborníků z řad územní samosprávy, o které jsme již informovali, a přislíbil, že s ní bude ministerstvo úzce spolupracovat při zpracování koncepčních materiálů o financování.
 

Následná odborná diskuse se dotýkala především parametrů, které ovlivní budoucí financování školství. Předseda Jiránek navrhl, aby vedle počtu žáků ve třídách zohlednilo ministerstvo jako další parametry vybavenost školy, či finanční prostředky, které zřizovatel v nedávné době vložil do oprav, evropské fondy, predikci dalšího demografického vývoje v místě a zejména dostupnost školství v dané oblasti (např. v příhraničních oblastech).
 

Ministr přislíbil, že se další schůzky v podobném složení uskuteční velmi záhy, nejpozději v březnu letošního roku.