26.10.2022

Pozvánka: online diskuse Jak mohou obce ušetřit peníze a čas svých škol

Partnerství pro vzdělávání 2030+ a Svaz měst a obcí ČR Vás srdečně zvou k diskusi, během níž budeme hledat cesty k odbřemenění ředitelů škol.

Online kavárna s Nadací České spořitelny 

Jak mohou obce ušetřit peníze a čas svých škol

Kdy: ve čtvrtek 3. 11. 2022 od 15.00 do 16.45 online

V úvodu diskuse bude představena studie Společenství obcí: Potenciální úspory z rozsahu, dopad na snížení administrativní zátěže ředitelů a na zvýšení kvality správy škol. Studie byla zpracována na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze na základě zadání Partnerství pro vzdělávání 2030+ a Svazu měst a obcí ČR. Autoři studie, prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., a doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D., si dali za cíl vytvořit kvalifikovaný odhad potenciálních úspor v případě, že by vybrané provozní a administrativní činnosti, které nejvíce zatěžují ředitele škol, zajišťoval pro všechny mateřské a základní školy na území průměrné obce s rozšířenou působností jeden subjekt. 

Výsledky studie představí a diskutovat o ní budou:

Jaromír Beran, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jakub Fischer, Vysoká škola ekonomická v Praze
Marie Kubíková, Svaz měst a obcí ČR
Vladimír Srb, Partnerství pro vzdělávání 2030+
Oldřich Vávra, Sdružení místních samospráv ČR
Luboš Zajíc, Asociace ředitelů ZŠ 

Diskuzi moderuje Tomáš Feřtek.

Studie byla realizována za finanční podpory Nadace České spořitelny, Nadace RSJ a Nadace BLÍŽKSOBĚ.