29.03.2010

Pozor na projekty pro školy, nemusí být vždy výhodné!

Na školy v Česku se obrací firma/firmy nabízející prevenci sociálně patologických jevů a protidrogovou prevenci prostřednictvím televizních spotů. Na obrazovce umístěné v prostorách školy jsou ale nakonec kromě spotů zaměřených na prevenci vysílány rovněž jiné doprovodné informace s projektem nesouvisející.

Na školy v České republice se obrací firma/firmy nabízející prevenci sociálně patologických jevů a protidrogovou prevenci prostřednictvím televizních spotů. Na obrazovce umístěné v prostorách školy jsou ale nakonec kromě spotů zaměřených na prevenci vysílány rovněž jiné doprovodné informace s projektem nesouvisející. Služba je poskytována za úplatu.

Když ředitel školy zjistí, že vysílání doprovodných informací není v souladu se vzděláváním, a rozhodne se smlouvu ukončit, je škola přesto povinna zaplatit celkovou částku stanovenou ve smlouvě. Protože takový objem prostředků najednou nemá, obrací se na zřizovatele, aby jí  poskytl další příspěvek na provoz.

Doporučujeme obcím informovat ředitele škol o možné nevýhodnosti výše popsaných nabídek. Do škol komerční sdělení a jiné nabídky, které se vzděláním a výchovou nesouvisí, rozhodně nepatří.