23.09.2014

Obce mohou žádat o dotace na posílení regionálních škol v okolí velkých měst

Obce v okolí velkých měst s významným nárůstem obyvatel mohou žádat o dotace na posílení svých škol. Letos se to týká okresů Praha - západ a Praha - východ, v roce 2015 by mělo být možné peníze využít i v dalších obcích. (Foto: photostock / FreeDigitalPhotos.net)

 

Obce v okolí velkých měst s významným nárůstem obyvatel, který souvisí s demografickým vývojem a migrací, mohou žádat o dotace na posílení svých škol. Letos se to týká okresů Praha - západ a Praha - východ, v roce 2015 by mělo být možné peníze využít i v dalších obcích ČR, které se potýkají s nedostatkem kapacit v základním školství. 

Na podprogram 298213-Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst je v letošním rozpočtu vyčleněno celkem 300 milionů Kč.

Žádosti o dotaci je možné poslat Ministerstvu financí ČR do 5. prosince 2014.

Podmínky čerpání finanční podpory a další informace najdete zde.