27.06.2018

Novela školského zákona se bude projednávat ve třetím čtení

Požádali jsme v úterý všechny poslance o podporu pozměňovacího návrhu k novele školského zákona. Svaz podporuje návrh na zrušení povinnosti obcí a měst zajistit pro dvouleté děti místa v mateřských školách od 1. září 2020, a to s ohledem na Priority Svazu i nutnost dořešit nedostatek finančních prostředků na investiční a provozní výdaje. Dále je nutné vyřešit požadavky na vzdělávání dětí do 2 let a nedostatečného naplnění personálních kapacit v mateřských školách.

Svaz měst a obcí ČR požádal v úterý všechny poslance o podporu pozměňovacího návrhu k novele zákona č. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 61). Jedná se o pozměňovací návrh označený v tisku č. 61/5 jako bod A2.  Tento návrh 20. června 2018 doporučil schválit garanční výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Návrh bude projednáván v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení a je zařazen na jednání v Poslanecké sněmovně od 26. června 2018.

Svaz měst a obcí ČR podporuje návrh na zrušení povinnosti obcí a měst zajistit pro dvouleté děti místa v mateřských školách od 1. září 2020, a to s ohledem na Priority Svazu i nutnost dořešit nedostatek finančních prostředků na investiční a provozní výdaje. Dále je nutné vyřešit požadavky na vzdělávání dětí do 2 let a nedostatečného naplnění personálních kapacit v mateřských školách.

Svaz nadále podporuje, aby obce a města dle svých možností a potřeb rozšiřovaly kapacity mateřských škol alespoň pro děti, které v polovině daného školního roku dosáhnou 3 let věku. Uvědomujeme si, že je třeba podporovat rodiče, kteří se potřebují/chtějí znovu aktivně zapojit do pracovního života.

Mgr. Michaela Papírníková Jurečková, SMO ČR