14.12.2021

Nová metodika MŠMT pro zřizovatele škol

Nová metodika MŠMT pro zřizovatele škol se primárně zabývá možnostmi převodu činnosti školy z příspěvkové organizace na formu školské právnické osoby. Nad rámec tohoto tématu se metodika věnuje komplexně problematice zřizovatelských kompetencí a povinností zřizovatelů škol.

MŠMT vydává novou metodiku pro zřizovatele, která se primárně zabývá převodem činnosti školy nebo školského zařízení z převažující právní formy příspěvkové organizace do právní formy školské právnické osoby, upozorňuje na pozitiva i případná negativa této změny z pohledu ekonomického, účetního, pedagogického i právního.

Metodika se (nad rámec problematiky přechodu z PO na ŠPO) komplexně věnuje problematice zřizovatelských kompetencí a přináší detailní popis aktuálního stavu věcí jak v oblasti zajišťování kapacit, spolupráce obcí, tak i třeba financování a dopravní obslužnosti. Může tedy být cenným zdrojem informací jak pro samosprávy, úředníky odborů školství, tak pro samotné ředitele.

Metodiku naleznete v příloze nebo na webu: www.edu.cz/methodology/skoly-a-skolska-zarizeni-zrizovane-obci-a-krajem/