20.10.2022

Nová dotační výzva NSA na sportovní infrastrukturu

Do 30. 11. mohou obce podávat Národní sportovní agentuře žádosti o podporu výstavby či rekonstrukci vybraných typů sportovní infrastruktury ve výzvě Standardizovaná infrastruktura.

Národní sportovní agentura vypsala vedle výzy Regiony 2022 (termín podání žádostí do 31. 10. 2022) také výzvu Standardizovaná infrastruktura 2022 (do 30. 11. 2022). V rámci této výzvy bude podpořena výstavba či rekonstrukce vybraných typů sportovišť, kterými jsou: 

  1. atletické dráhy, stadiony a haly
  2. fotbalové stadiony a hřiště
  3. tenisové haly a kurty

Žadatelem může být obec, městská část, DSO, kraje a spolky. Žadatelem nemůže být příspěvková organizace či obchodní organizace.

Celková alokace pro tuto výzvu je 500 000 000 Kč. Maximální výše, kterou může oprávněný žadatel získat je až 50 000 000 Kč a maximální podpora činí 70 % z celkových způsobilých nákladů.
Akce mohou být realizovány jako víceleté nejdéle do 31. 12. 2024. Dotace bude poskytnuta žadateli předm (ex ante).
Žadatel musí ke dni podání žádosti mít veřejnoprávní oprávnění realizovat stavební akci. Významně bonifikována je uzavřená smlouva o dílo. 

Veškeré další informace k investičním výzvám najdete na stránkách https://agenturasport.cz/dotace-investicni/