01.09.2022

Nárok na financování jazykové přípravy bude mít letos více škol

Vyhláškou č. 250/2022 Sb. je také upravena vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, kterou dochází po časově omezenou dobu na školní rok 2022/2023 k úpravě parametrů jazykové přípravy v základním vzdělávání.

Obdobně jako ve 2. pololetí loňského školního roku krajský úřad na seznam určených škol zařadí rovněž školu, která nesplňuje dosavadní kritéria stanovená vyhláškou, pokud má alespoň 5 žáků s nárokem na jazykovou podporu (cizinci, kteří plní povinnou školní docházku v ČR max. 12 měsíců) a požádá o určení krajský úřad. Škola musí mít pro zajištění jazykové přípravy personální a prostorové podmínky.

Všechny změny jsou promítnuty v aktualizaci metodiky, která je dostupná na odkazu https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-material-msmt-kposkytovani-bezplatne-jazykove.

Stávající kritéria stanovená vyhláškou stále zůstávají v platnosti. Postup pro žádost o zařazení na seznam určených škol stanoví příslušný krajský úřad.

Zdroj: MŠMT