12.02.2016

MŠMT podporuje přípravu na společné vzdělávání díky OP VVV

MŠMT připravuje výzvu „Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování“. Výzva pomůže školám připravit se na účinnost § 16 od 1. září 2016. Mimo jiné podpoří osobnostně profesionální rozvoj pedagogů, zajistí personální posílení škol o školního psychologa, speciálního pedagoga a školního asistenta aj.

MŠMT připravuje výzvu „Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování“. Výzva pomůže školám připravit se na účinnost § 16 od 1. září 2016. Podpoří osobnostně profesionální rozvoj pedagogů, zajistí personální posílení škol o školního psychologa, speciálního pedagoga a školního asistenta, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Příjemci mohou být mateřské a základní školy, bez škol speciálních. Ty budou podpořeny v samostatné výzvě zaměřené na implementaci Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.

Alokace výzvy:                                                 4,5 mld. Kč

Předpokládané vyhlášení výzvy:              duben 2016

Tematické oblasti:

Šablony pro MŠ a ZŠ:

1.      Personální podpora

1.1.   Chůva – personální podpora MŠ

1.2.   Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ

1.3.   Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ

1.4.   Školní psycholog – personální podpora MŠ a ZŠ

1.5.   Sociální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ

Šablony výhradně pro MŠ:

2.      Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

2.1.   Podpora kvality práce ředitele MŠ – koučování

2.2.   Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální

2.3.   Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový

2.4.   Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

2.5.   Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

2.6.   Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

3.      Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

3.1.   Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

3.2.   Individualizace vzdělávání v MŠ

3.3.   Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Šablony výhradně pro ZŠ:

4.      Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

4.1.     CLIL ve výuce na ZŠ

4.2.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (i zaměřené na inkluzi) – DVPP v rozsahu 20 hodin

4.3.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin

4.4.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 40 hodin

4.5.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin

4.6.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 60 hodin

4.7.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

4.8.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin

4.9.     Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů ZŠ – interní mentoring

4.10. Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů ZŠ – externí mentoring

4.11. Podpora kvality práce ředitele ZŠ – koučování

4.12. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

4.13. Tandemová výuka na ZŠ

4.14. Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

4.15. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

4.16. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze

5.      Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

5.1.   Čtenářský klub pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem

5.2.   Čtenářský klub pro žáky ZŠ

5.3.   Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem

5.4.   Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ

5.5.   Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

6.      Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

6.1.   Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Školní psycholog / speciální pedagog / školní asistent

Pro financování školního psychologa, resp. speciálního pedagoga z OP VVV, budou zásadní tyto skutečnosti:

  • Činnosti školního psychologa/speciálního pedagoga jsou zaměřeny a vázány ke konkrétnímu dítěti. Potřebu intervence indikovalo školské poradenské zařízení a to doporučilo, aby ji škola zajistila. Jde tedy o tzv. podpůrné opatření (stupeň II-V), které bude financováno z prostředků státního rozpočtu v souladu s § 16 školského zákona;
  • Činnost školního psychologa/speciálního pedagoga zajišťuje škola z vlastní iniciativy, ať již jako součást vlastního plánu pedagogické podpory žáka či bez něj. Podpora není poskytována konkrétnímu žákovi, ale kolektivu (na úrovni třídy, školy, oddělení, skupiny). Jde tedy o aktivitu, kterou lze financovat z prostředků ESF.
  • Činnost školního psychologa/speciálního pedagoga zajišťuje škola z vlastní iniciativy bez doporučení školního poradenského zařízení, a to dětem, které dostávají podpůrná opatření ve stupních I-II (tyto stupně podpory neumožňují zajistit podporu psychologa či speciálního pedagoga). Jde tedy o aktivitu, kterou lze financovat z prostředků ESF.
  • Činnost školního psychologa/speciálního pedagoga zajišťuje škola z vlastní iniciativy nad rámec doporučení školního poradenského zařízení ve stupních III-V. Jde tedy o aktivitu, kterou lze financovat z prostředků ESF.
  • Školní asistent není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Není podpůrným opatřením „asistent pedagoga“ ve smyslu školského zákona. Není doporučován jako podpůrné opatření ze strany školského poradenského zařízení a jeho působení ve škole není schvalováno ze strany krajského úřadu ani MŠMT. Lze tedy financovat z prostředků ESF.