30.09.2023

MPSV připravilo seminář a základní shrnutí informací k financování zřízení a provozu dětských skupin.

Seminář se zabývá základními informacemi k dětským skupinám, jejich budování pomocí výzvy č. 45 z NPO a k financování následného provozu prostřednictvím příspěvku ze státního rozpočtu.

Na tomto odkazu si mohou zájemci přehrát audiovizuální záznam z proběhlého úvodního školení ze dne 6. 6. 2023, kde v první části představujeme dětské skupiny a zkušenosti s provozováním DS a v druhé samotnou dotační výzvu.

Dále zasílám odkaz na zhlédnutí záznamu specifického semináře ze dne 27. 6. 2023, který se věnoval přípravě projektové žádosti, resp. požadovaným přílohám.

Jaké jsou možnosti podpory:

ZDROJ: MPSV, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí