23.05.2022

MPSV nabízí městům a obcím pomoc se založením dětské skupiny i jejím financováním

Od 1. října 2021 mohou města a obce zakládat tzv. dětské skupiny. MPSV si tím slibuje flexibilnější řešení nedostatečných kapacit mateřských škol v jednotlivých regionech. Na jejich zřizování a provoz je připravena finanční podpora. Dětské skupiny mohou v současné situaci pomoci také řešit nárůst dětí předškolního věku rodin z Ukrajiny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zaslalo městům a obcím dopis, v němž si klade za cíl seznámit je s aktuálními podmínkami pro zřízení dětské skupiny ve vztahu k novele zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o DS“), která vstoupila v účinnost dne 1. října 2021. Při MPSV byl zřízen projekt Implementace dětských skupin, který městům a obcím nabízí pomoc se založením dětské skupiny a jejím financováním. Poskytovatel má dle zmiňovaného zákona nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny, finance jsou podle MPSV vyčleněny v rámci implementace Národního plánu obnovy i v rámci Operačního programu Zaměstnanost+.

Více informací naleznete v přiloženém dopise.

Pro bližší informace ke zřízení dětské skupiny a jejímu provozu se můžete obrátit na členku týmu pro obce projektu Implementace dětských skupin Bc. Annu Machátovou: email: anna.machatova@mpsv.cz, tel.: +420 778 427 892.