30.08.2018

MMR vyslyšelo potřebu starostů na prodloužení realizace projektů v IROPu

 Podat žádost o dotaci není složitý krok. Mnohem složitější je administrace projektu a především jeho změn. Problém nemusí vždy stát na straně žadatelů, jako je tomu v případě veřejných soutěží, do kterých se nepřihlásí žádný zájemce. Svaz měst a obcí České republiky upozornil na ztížené podmínky starostů měst a obcí ve výzvě č. 46 a č. 47 IROP, infrastruktura základních škol.

 

Města a obce v současné době řeší problémy s realizací svých projektů způsobené mimo jiné prodlužováním administrativních lhůt při schvalování dotací na straně řídícího orgánu (ŘO). V případě, že se k tomu přidá nevydařené výběrové řízení, problém je na světě. O to hůře se s úředním šimlem bojuje, pokud se jedná o investiční projekty do základních škol, jejichž realizace je omezena na letní prázdniny. „Administrativní zpoždění ze stany ŘO u nás trvalo 120 pracovních dní. Poté, co jsme na Ministerstvu pro místní rozvoj neúnosnou situaci mnoha měst a obcí v České republice důsledně probrali, nám bylo přislíbeno prodloužení našeho harmonogramu realizace projektu“, říká Zdeněk Pištora, starosta města Postoloprty. V případě, že žadatel podá změnu v programu MS2014+ a řádně ji po konzultaci s Centrem pro regionální rozvoj odůvodní, bude jeho harmonogram přeetapizován. „Apelovali jsme na dodržování pravidel pro žadatele a příjemce. Tento krok považujeme za zájem ministerstva o zdárnou realizaci a dokončení naplánovaných projektů. Investice do základních škol je jedním ze základních potřeb našich obcí a potřebujeme tedy dobré podmínky pro jejich provedení. Problém s nedostatkem firem ve výběrových řízeních ale považuji za obrovský současný a hlavně budoucí problém, dodává Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku a ředitel Svazu měst a obcí. „Ministerstvo pro místní rozvoj uznalo své pochybení a vyšlo nám vstříc. Tento postoj velmi kvitujeme a doufám, že i dalším obcím možnost prodloužení realizace projektu pomůže a školu ve své obci včas opraví“, dodává Zdeněk Pištora.

ŘO IROP informoval žadatele a příjemce, že mohou podat žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. Toto prodloužení může být schváleno pouze v případě nedodržení předpokládaných lhůt pro administraci projektů ze strany Řídicího orgánu IROP, zprostředkujících subjektů IROP nebo Místních akčních skupin. Jedná se o konkrétní případy, kdy realizace projektu nebude moci být dokončena v termínu, nedodržení harmonogramu realizace projektu prokazatelně nezpůsobil příjemce a žádost o změnu je podána až po vydání prvního právního aktu (s výjimkou projektů aktuálně zařazených na seznamu náhradních projektů). V žádosti o změnu je třeba popsat, jakým způsobem prodleva ovlivňuje realizaci daného projektu a navrhnout délku prodloužení realizace projektu, a to maximálně o počet pracovních dnů, o který byla prodloužena administrace žádosti z důvodu nedodržení lhůt ze strany ŘO IROP. Změny doporučujeme vždy před jejich podáním řádně konzultovat.[1]

 

Mgr. Kateřina Kapková, sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů[1]IROP: Možnost prodloužení realizace projektu i za nejzazší datum ukončení realizace projektu, Centrum pro regionální rozvoj. (online) <Dostupné na www: http://www.crr.cz/cs/crr/novinky?id=4891> k 7.8.2018