23.05.2012

Ministerstvo školství přiznalo chybu

Dlouhodobé požadavky Svazu byly naplněny. Ministerstvo školství přiznalo chybu a zastavilo práce na reformě financování regionálního školství.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přiznalo, že při přípravě reformy financování regionálního školství pochybilo, uvedl náměstek Němec na jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 16. května v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo špatně komunikovalo a nedávalo zpětnou vazbu. 

Navrhovanou reformu ministerstvo tedy zastavuje, což je dobrá zpráva pro obce. Školská komise SMO ČR velmi intenzivně požadovala zastavení prací na koncepci, která by zlikvidovala síť škol nejen na obcích, ale vážně narušila školský systém i ve městech. Svaz např. ve spolupráci se Senátem připravil veřejné slyšení, na kterém zazněly zásadní výhrady proti navržené koncepci nejen z úst starostů, ale zejména i odborníků v oblasti vzdělávání.