09.01.2024

Ministerstvo školství a tělovýchovy informuje

Na zajištění pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimální stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou bude možné i nadále čerpat dodatečné finanční prostředky.

Podmínky jsou zveřejněny  ve Věstníku MŠMT č. 7/2023 a na webu edu.cz, kde je k dispozici rovněž kalkulačka pro orientační  propočet výše podpory. Finanční prostředky na zajištění této pozice budou nadále moci čerpat mateřské, základní a střední školy a konzervatoře (s výjimkou škol při zdravotnických zařízeních) zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na období od 1.1.2024 do 31.8.2024.


Od pondělí 15. ledna do pátku 19. ledna 2024 bude probíhat v této souvislosti mimořádné šetření na adrese https://sberdat.uiv.cz/login, ve kterém školy projeví zájem o dodatečné finanční prostředky. Po tomto datu již nebude možné se do šetření zapojit a nebude možné čerpat finanční prostředky. 


Tohoto šetření se musí zúčastnit i školy, které podporu čerpaly v uplynulém období a budou chtít  v čerpání pokračovat. Účastí v tomto šetření zároveň závazně oznamujete zájem o finanční prostředky  na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga. Není potřeba již zasílat žádnou další žádost.
Školy, které dosud finanční prostředky nečerpaly, se mohou zapojit při splnění stanovených kritérií. 
Školy, které o financování této pozice nemají zájem nebo nesplňují kritéria, se do mimořádného šetření nemusí zapojovat.


V mimořádném šetření se zjišťuje celkový počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou v dané škole, kteří jsou zařazeni ve třídách, ve kterých je nejvýše 50 % těchto cizinců podle stavu ke dni odeslání údajů v šetření. Pro mateřské školy a plně nebo neúplně organizované základní školy je pro nárok na tuto pozici stanoveno minimálně 10 cizinců z Ukrajiny, pro střední školy a konzervatoře je to minimálně 20 cizinců z Ukrajiny, pro základní školy tvořené třídami pouze 1. stupně ZŠ, které mají ve třídách zařazeny žáky z více ročníků, je to 5 cizinců z Ukrajiny. Pro spojené mateřské a základní školy v jednom subjektu se počty cizinců počítají dohromady za MŠ a ZŠ. Finanční prostředky obdrží školy nejpozději do 31. března 2024. Do konce února 2025 školy informují MŠMT o využití finančních prostředků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1
Případné dotazy k mimořádnému šetření nebo k podmínkám financování této pozice je možné zasílat na email ukr.asistent@msmt.cz.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR