01.03.2022

Ministerstvo financí zveřejnilo předběžný údaj o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ

Ministerstvo financí v únoru 2022 na základě predikce daní na rok 2022, z toho plynoucího objemu sdílených daní pro obce, váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2021 předpokládá, že výše prostředků ze sdílených daní na základě tohoto kritéria bude pro rok 2022 v částce cca 15,71 tis. Kč na žáka. Tato částka je předběžným údajem a bude v průběhu roku upřesňována.

Vývoj zmíněné částky na žáka v minulosti:

  • Rok 2021 – 15,309 tis. Kč na žáka
  • Rok 2020 – 13,626 tis. Kč na žáka
  • Rok 2019 – 14,462 tis. Kč na žáka
  • Rok 2018 – 13,706 tis. Kč na žáka
  • Rok 2017 – 9,506 tis. Kč na žáka
  • Rok 2016 – 8,806 tis. Kč na žáka
  • Rok 2015 – 8,246 tis. Kč na žáka
  • Rok 2014 – 8,02 tis. Kč na žáka
  • Rok 2013 – 7,78 tis. Kč na žáka

Zdroj: odbor 12 - Financování územních rozpočtů, MF ČR