26.11.2014

Ministerstvo financí prodloužilo termín pro podávání žádostí o dotace na posílení regionálních škol

O dotace na posílení svých škol mohou obce v okolí velkých měst s významným nárůstem obyvatel, který souvisí s demografickým vývojem a migrací, žádat až do konce letošního roku. Termín na základě požadavků obcí prodloužilo Ministerstvo financí. (Foto: photostock / FreeDigitalPhotos.net)

O dotace na posílení svých škol mohou obce v okolí velkých měst s významným nárůstem obyvatel, který souvisí s demografickým vývojem a migrací, žádat až do konce roku. Tedy do 31. prosince 2014. Termín prodloužilo Ministerstvo financí s ohledem na požadavky žadatelů, mimo jiné také z důvodu časové náročnosti zpracování žádostí i  v souvislosti s právě proběhlými volbami do místních zastupitelstev.

Dotace na posílení škol se letos týkají okresů Praha - západ a Praha - východ, v roce 2015 by mělo být možné peníze využít i v dalších obcích ČR, které se potýkají s nedostatkem kapacit v základním školství.

Na podprogram 298213-Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst je v letošním rozpočtu vyčleněno celkem 300 milionů Kč.

Podmínky čerpání finanční podpory a další informace najdete zde.