05.12.2016

Mimořádná výzva na podporu dětských skupin

Vzhledem k velkému zájmu o dětské skupiny ze strany rodičů i potenciálních poskytovatelů vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí novou výzvu podporující vznik a následný provoz této služby péče o děti. O dotaci z Operačního programu Zaměstnanost se mohou ucházet také obce. Příjem žádostí bude zahájen 1. února 2017.

Vzhledem k velkému zájmu o dětské skupiny ze strany rodičů i potenciálních poskytovatelů vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí novou výzvu podporující vznik a následný provoz této služby péče o děti. O dotaci z Operačního programu Zaměstnanost se mohou ucházet neziskové organizace, obce, kraje, vysoké školy i zaměstnavatelé z celé České republiky kromě hlavního města.

Mezi úspěšné žadatele bude rozděleno cca 350 milionů korun, díky čemuž by mohlo vzniknout až 100 nových dětských skupin. Zaměstnavatelé mohou nabízet firemní dětskou skupinu jako formu oblíbeného zaměstnaneckého benefitu a pomoci tak svým zaměstnancům lépe skloubit osobní život s tím profesním. Na druhé straně územní samosprávné celky mají možnost zřízením dětské skupiny reagovat na nedostatek míst v předškolních zařízeních.

Příjem žádostí bude zahájen 1. února 2017. Žadatelé tak mají dostatek času na naplánování svých projektů. Ve spolupráci s realizačním týmem projektu MPSV Podpora implementace dětských skupin budou žadatelům poskytovány konzultace ke všem připravovaným žádostem. K dispozici jim osobně budou metodičky sídlící v poradenských kancelářích v Brně, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Pardubicích, Zlíně a v Praze. Veškeré kontakty jsou dostupné na: http://www.dsmpsv.cz/.

Podrobnosti k nové výzvě č. 132 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hlavní město Prahu jsou uvedeny na stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz pod záložkou Výzvy. Další výzvy v této oblasti jsou plánovány přibližně na podzim roku 2017.