10.05.2022

Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu pro děti uprchlíků z UA

Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s konáním tzv. zvláštního zápisu. Materiál navazuje na § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) a má pomoci při zvláštním zápisu.

Celou metodiku najdete na metodickém portálu MŠMT: https://www.edu.cz/methodology/metodika-pro-ms-a-zs-pro-konani-tzv-zvlastniho-zapisu/