26.05.2022

Metodika ke změnám ve stanovování přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele škol

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 9. 2022, upravuje nová pravidla pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízení a vedoucí učitele praktického vyučování. MŠMT připravilo pro ředitele škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti těmto vedoucím pedagogickým pracovníkům podle nových pravidel.

MŠMT připravilo ředitele mateřských a základních škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti výše vedoucím pedagogickým pracovníkům podle nových pravidel.

Dále MŠMT zveřejňuje k využití jednoduchý nástroj (kalkulačku v xlsx), pro výpočet celkového snížení, o které je možné snížit přímou pedagogickou činnost zástupců ředitele školy či školského zařízení dané právnické osoby. Kalkulačka vznikla za velkého přispění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.