30.06.2022

Letní aktivity pro ukrajinské děti jako terapeutický nástroj

S letními prázdninami končí škola nejen pro české děti, ale i děti z války zmítané Ukrajiny. Dětské volnočasové aktivity mohou pomoci se lépe vyrovnat s těžkými zážitky. K jejich pořádání můžete využít dotace, mezinárodní partnerství měst a obcí i přeshraniční spolupráci.

Ztráta domova a kontaktu s vrstevníky, jazyková bariéra, traumatické zážitky z bombardování či ztráty blízkých rodinných příslušníků. To vše je pro děti z Ukrajiny obrovská psychická zátěž. V letních měsících, kdy neprobíhá výuka a tudíž kontakt s vrstevníky je o to menší, mohou pomoci volnočasové aktivity. Prázdninový program nabízí řada obcí a jimi zřizovaných škol nebo středisek volného času. 

V případě, že vaše obec chce v průběhu letních měsíců (ale i po nich) uspořádat tábor, jazykové kurzy zaměřené na děti, herní či sportovní odpoledne, za tímto účelem je možné využít různé podoby spolupráce. Například spolupráci se sousedními městy i s městy partnerskými. Pomoc mohou nabídnout i organizace, které se věnují aktivitám pro děti na území vaší obce.

Prázdninové volnočasové aktivity mohou probíhat v rámci tzv. adaptačních skupin (finance z tzv. šablon jsou poskytovány na adaptační volnočasové aktivity až do 31. 8. 2022), specificky na prázdninové jazykové kurzy češtiny pak MŠMT vypsalo samostatnou výzvu. Volnočasové interační aktivity podpořilo také Ministerstvo vnitra výzvou Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022. Na přípravě těchto výzev se Svaz měst a obcí aktivně podílel.

Aktivity nemusejí být určeny pouze pro děti ukrajinských uprchlíků, může se jednat i o tábory a kempy pro děti, které zůstaly na Ukrajině a je možné jim dopřát pár týdnů odpočinku. Na zapojení volnočasových aktivit pro děti, které jsou válkou silně ovlivněny, apeluje v přímém dopise adresovaném Svazu měst a obcí ČR starosta Kyjeva, Vitaliy Klitschko. Znění dopisu naleznete v originálním znění i v překladu v příloze níže.

Mgr. Bc. Martin Pikous, Legislativní a právní sekce SMO ČR