07.07.2022

Komentář k zákonu Lex Ukrajina (včetně novelizace Lex Ukrajina II)

Informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství.

“Lex Ukrajina 2”, tedy zákon č. 199/2022 Sb., kterým byl upraven a doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina nabyl účinnosti dnem 30. června 2022. Zákonem “Lex Ukrajina 2” se prodlužuje doba platnosti všech pravidel Lex Ukrajina pro školství až do 31. srpna 2023, tj. do konce školního roku 2022/2023. Zároveň se ruší časové omezení výjimky z povinnosti prokazovat znalost českého jazyka pro pedagogické pracovníky z Ukrajiny a možnost jejich zaměstnávání na dobu určitou. Tato výjimka se tedy prodlužuje na dobu shodnou s platností celého zákona, tj. do 31. srpna 2023. Automaticky ze zákona tedy dojde mimo jiné k prodloužení platnosti rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení provedeného podle Lex Ukrajina.

Přikládáme úplné znění metodického pokynu MŠMT.

Další aktuální informace najdete na metodickém portálu MŠMT: www.edu.cz/ukrajina

METODICKÁ LINKA K UKRAJINĚ

V době od 1. července do 21. srpna 2022 bude mít metodická linka 234 811 246 omezený provoz. Volat můžete v úterý od 9 do 15 hodin. Bez omezení je Vám k dispozici e-mailová poradna: ukrajina@msmt.cz.

WEBINÁŘE MŠMT A NPI ČR K INTEGRACI UKRAJINSKÝCH DĚTÍ 2022/2023

  • MŠMT pro Vás a Vaše kolegy ve vedení školy připravuje na úterý 23. srpna 2022 od 13 hodin webinář s organizačně-legislativními informacemi k integraci ukrajinských dětí a žáků ve školním roce 2022/2023.
  • NPI připravuje pro učitele na úterý 30. srpna 2022 od 13 hodin webinář s organizačně-pedagogickými informacemi k integraci ukrajinských dětí a žáků ve školním roce 2022/2023.
  • Pozvánky a podrobnější informace obdržíte na začátku srpna.

Zdroj: MŠMT