13.03.2023

Jíme zdravě a s chutí

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vytvořilo ve spolupráci se zkušenými pedagogy výukový program do interaktivních tabulí pro žáky a pedagogy 1. stupně základních škol s názvem „Jíme zdravě a s chutí“.

Výukový program „Jíme zdravě a s chutí“ pro 1. stupeň ZŠ pro užití v interaktivních tabulích

Výukový program vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) „Pět klíčů k bezpečnému stravování“. Zabývá se tématy zdravé výživy a hygieny při zacházení s potravinami a seznamuje žáky hravým způsobem s původem potravin, jejich významem a zpracováním v lidském těle, ale i problematikou plýtvání potravinami. Obsahuje také krátká instruktážní videa, interaktivní soutěže, hry a zábavné testování získaných znalostí.

Obsahově je program rozdělen na 22 samostatných modulů tak, aby byl v praxi co nejlépe využitelný dle aktuálních potřeb vyučujících. Každý pedagog tak má možnost ke své výuce využít buď celý program, nebo si vybrat pouze jednotlivé moduly.

Interaktivní cvičení jsou vytvořena v softwaru SMART Notebook, verze 11. Tato cvičení v jednotlivých modulech doplňují činnosti pracovních sešitů pro žáky 1. stupně ZŠ „Jíme zdravě a s chutí“: Pracovní sešit pro žáky 1.–3. ročníků ZŠ a Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ.

Registrace a stažení výukového programu do interaktivních tabulí je zdarma, včetně pravidelné aktualizace pro zaregistrované uživatele. Informace k programu a elektronické verze pracovních sešitů jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.bezpecnostpotravin.cz a www.viscojis.cz/teens, tištěné verze pracovních sešitů jsou na vyžádání zasílány poštou.

Výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro 2. stupeň ZŠ

 

Výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ je určený především pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ. Jeho cílem je poskytnout v ucelené a přehledné podobě nejnovější poznatky z oblasti výživy a bezpečnosti potravin a nabídnout kvalitní podpůrný výukový materiál pro základní školy, který vychází z ověřených odborných zdrojů a zvyšuje atraktivitu výuky daného tématu.

Program vznikl ve spolupráci Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společnosti pro výživu.  

Program je rozdělen do šesti základních částí týkajících se výživy a bezpečnosti potravin: Živiny a voda, Výživová doporučení, Výživa a nemoci, Nákazy z potravy a jejich prevence, Otravy z potravy, Potraviny a bezpečnost. Každý pedagog má možnost ke své výuce použít buď celý program, nebo pouze jednotlivá témata.

Výukový program je doplněn pracovními sešity Výživa ve výchově ke zdraví pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a pracovními sešity Výživa ve výchově ke zdraví pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, které slouží k procvičení daných témat, a Souborem znalostních testů určeným k ověření získaných vědomostí.

Pro žáky druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií jsou určeny také učebnice akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: Výživa ve výchově ke zdraví pro 6. a 7. ročník ZŠ a Výživa ve výchově ke zdraví pro 8. a 9. ročník ZŠ. Učebnice jsou doplněny pracovními listy (pro žáky) a metodickými příručkami a řešeními úloh (pro pedagogy).  

Všechny výukové materiály – program, pracovní sešity, učebnice a další materiály jsou poskytovány zdarma a jsou k dispozici na webu www.viscojis.cz/teens, a to jak na hlavní straně, tak i v kategorii „Stáhni si“.

 

E-learningový kurz „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro SŠ

E-learningový kurz „Výživa ve výchově ke zdraví“ je určený především pedagogům a studentům středních škol s potravinářskými obory, středních zdravotnických škol a gymnázií. Nově je nabízen také zájemcům o rozšíření znalostí v oblasti správného stravování a bezpečné manipulace s potravinami z řad široké veřejnosti.

 

Kurz vznikl ve spolupráci Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací.

 

Obsahově je kurz rozdělen do 25 modulů, přičemž každý uživatel má možnost si podle svých zájmů a časových možností vybrat buď celý kurz, nebo pouze jednotlivá témata (moduly). První modul uvádí do problematiky výživy člověka, příjmu a výdeje energie a fyziologie trávení. Druhý, třetí a čtvrtý modul se zabývá potřebou jednotlivých živin. Pátý, šestý a sedmý modul objasňuje potřebu vitaminů, minerálních látek a tekutin. Osmý modul je věnován principům správné výživy a devátý modul pohybové aktivitě, která má stejně jako výživa zásadní vliv na naše zdraví. Aktuální výživová doporučení pro jednotlivé věkové skupiny populace (děti, dospívající, senioři) a některé specifické skupiny obyvatel (těhotné a kojící) prezentuje desátý, jedenáctý, dvanáctý a třináctý modul. Čtrnáctý modul je zaměřen na způsoby alternativního stravování. Patnáctý až dvacátý modul je věnován potravinám živočišného a rostlinného původu – jejich složení, dopadu na zdraví a bezpečnému zacházení. O pochutinách pojednává dvacátý první a dvacátý druhý modul, o nápojích a pitném režimu modul dvacátý třetí. Ve výživě je důležité nejen co jíme, ale také v jaké podobě. Změnami při zpracování a úpravě potravin se proto zabývá dvacátý čtvrtý modul. V posledním modulu se dozvíte o hlavních zásadách bezpečného stravování, které je třeba dodržovat při práci s potravinami, aby nedocházelo k šíření alimentárních nákaz a otrav.

 

Kurz je doplněn Příručkou pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví, která je stejně jako kurz přehledně rozdělena do jednotlivých částí – modulů. Příručka je v elektronické podobě k dispozici na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz a www.viscojis.cz/teens nebo je na vyžádání zasílána v tištěné podobě.

 

K využívání kurzu ve výuce je potřeba registrace prostřednictvím formuláře dostupného na webu www.bezpecnostpotravin.cz, kde jsou uveřejněny i základní informace o kurzu. Podrobnější informace získají zájemci na hlavní straně webu www.viscojis.cz/teens.

 

E-learningový kurz i příručka jsou k dispozici zdarma.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství