09.02.2023

Jak Recyklohraní pomáhá školám, městům a obcím?

Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět již 15 let rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou úkolů, her, menších projektů a vzdělávacích akcí. Pedagogům poskytuje metodickou podporu v podobě příruček, výukových scénářů, tematických videí a vzdělávacích seminářů či webinářů. Nabídku doplňují lektorské programy pro doplnění výuky přímo ve školách.

V současné době se Recyklohraní aktivně věnuje čtyřem základním oblastem – třídění a recyklaci odpadu, včetně toho, že na školách propojuje teorii a praxi a spoluorganizuje sběrové kampaně na malé elektro, baterie, mobily a tonery, dále šetrné spotřebě vody, předcházení vzniku odpadů a nově také klimatické změně.

Recyklohraní se v dětech rovněž snaží rozvíjet principy aktivního občanství a přímo je vyzývá, aby se zajímaly o místo, kde žijí. Mimo jiné se pak žáci nebo studenti zapojují do venkovních úklidů, sází stromy nebo spolupracují na osvětě pro veřejnost.

V listopadu a v prosinci 2022 jsme motivovali školy k práci s metodikami EKOABECEDA pro klima. I přes to, že je to pro většinu pedagogů výzva, s materiály pracovalo přes 100 škol a odevzdaly nám info o výsledcích práce s minimálně 180 kolektivy dětí. Více je možné se dočíst zde.

Nyní probíhá úkol na podporu zpětného odběru drobného elektra a na březen a duben připravujeme opět návrat k tématu adaptace na změnu klimatu, konkrétně k zadržování vody v krajině se zaměřením na mokřady.

Ke konci ledna 2023 končila možnost zapojit se do kampaně na sběr mobilních telefonů a soutěžit o výlet do IQ parku. Nyní probíhají svozy, ale už teď je jasné, že se školám letos podařilo ze šuplíků v domácnostech získat k opětovnému využití na náhradní díly a na recyklaci více než 18 000 mobilů. Za každým 100 g mobilem je totiž ve výrobě 100 kg skrytých materiálových toků. Mobily jsou takovým symbolem a dokumentují, jak důležitá je recyklace.

Materiály s tipy na osvětové aktivity k udržitelnému životu jsou volně dostupné na webu www.recyklohrani.cz a mohou posloužit i při přípravě osvětových akcí pro širokou veřejnost, například ke Dni Země.

V řadě měst a obcí – a jsme za to vděční, zřizovatelé podporují školy v ekologickém vzdělávání, jsou otevřeni společnému dialogu a projektům a na životě těchto lokalit je to vidět.    

V Recyklohraní je aktuálně registrováno přes 3 800 škol z celé republiky a je velká pravděpodobnost, že do velké „rodiny“ škol Recyklohraní patří i některá ve vašem okolí – městě či obci. A pokud ne – není nic snazšího než se zapojit! Školy se mohou přihlásit prostřednictvím webu projektu (www.recyklohrani.cz), kde také najdou veškeré potřebné informace. Účast v Recyklohraní je zdarma!

Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s.