19.04.2022

Jak odměňovat ředitele škol?

Zřizovatel určuje řediteli školy plat, hodnotí a stanovuje odměny. Schvalování nenárokových složek platu ředitele je v rámci České republiky velmi různorodé. Zatímco města, která zřizují více škol, mívají obvykle kritéria hodnocení a odměňování podrobně zpracována, menší obce naopak váhají, jak k této problematice přistupovat. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní vydalo praktickou metodiku pro stanovení hodnotících kritérií a odměňování ředitelů škol.

Cílem nové metodiky je poskytnout zřizovatelům škol odpovídající přehled a návod k hodnocení a odměňování ředitelů a zároveň také přispět k tomu, aby se v nadtarifních složkách platu ředitelů zásadním způsobem zohledňovala kvalita jejich práce. MŠMT dlouhodobě usiluje o to, aby byl ve školství vytvářen dostatečný prostor pro finanční ohodnocení kvalitní práce. Transparentní odměňování povede zároveň k větší motivaci ředitele, která se projeví v kvalitě školy, i ke zlepšení vztahů mezi zřizovatelem a ředitelem.

Celou metodiku včetně vzorových formulářů naleznete na metodickém portálu MŠMT: https://www.edu.cz/methodology/metodicke-doporuceni-pro-zrizovatele-k-odmenovani-reditelu/