07.07.2022

Jak na novou pozici UKRAJINSKÉHO ASISTENTA PEDAGOGA

V souvislosti s příchodem dětí z válečné Ukrajiny a jejich nástupem do škol budou mít školy možnost využít novou pozici ukrajinského asistenta pedagoga.

Pro nábor ukrajinských zaměstnanců doporučujeme využít služby centrálního portálu Pomáhej Ukrajině. Návod na registraci zaměstnavatelů naleznete na Edu.cz.

V souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině a s následnou migrační vlnou připravuje MŠMT podporu integrace ukrajinských dětí a žáků pro školní rok 2022/2023 financováním pozice tzv. ukrajinského asistenta pedagoga. Jedná se o předběžnou informaci, jejímž cílem je informovat školy a zřizovatele o tomto personálním prointegračním opatření a jeho parametrech tak, aby ho školy mohly při přípravě nastavení organizace vzdělávání pro školní rok 2022/2023 zahrnout do svých úvah a personální práce.

Kdo bude mít nárok?

Nárok na finanční podporu budou mít pouze mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, které budou ve školním roce 2022/2023 vzdělávat děti a žáky cizince s vízem o dočasné ochraně (dále jen “cizinec”). Jaké budou parametry podpory? Aby škola měla nárok na finanční podporu zřízení pozice tzv. ukrajinského asistenta pedagoga, musí vykázat alespoň minimální stanovené počty cizinců integrovaných do běžných tříd (tedy tříd, v nichž je zařazeno nejvýše 50 % cizinců). Do počtu cizinců nebudou započítáváni ti, kteří jsou zařazeni do segregovaných (homogenních tříd). Za segregovanou (homogenní) třídu je považována třída, která má více než 50 % cizinců. V případě, že právnická osoba vykonává činnost základní i mateřské školy, určuje se rozhodný počet cizinců pro stanovení úvazku tzv. ukrajinského asistenta pedagoga za mateřskou a základní školu dohromady. Malotřídní školy mají z důvodu náročnosti pedagogické práce ve třídách s žáky více ročníků sníženou hranici minimálního počtu cizinců pro finanční podporu tzv. ukrajinského asistenta pedagoga. Za malotřídní školu se považuje škola, která má třídy pouze 1. stupně a alespoň v jedné z nich má zařazené žáky více ročníků.

Podrobné informace o podmínkách a financování naleznete v přiloženém materiálu MŠMT.

Zdroj: MŠMT