09.06.2010

Jak by měly vypadat školky pro dvouleté děti?

Na základě unesení vlády z 19. dubna 2010 vznikla pracovní skupina, která má zpracovat ekonomickou, sociální i právní analýzu možnosti zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol. Na prvním jednání se diskutovaly základní charakteristiky možné změny v předškolním vzdělávání.

Na základě unesení vlády z 19. dubna 2010 vznikla pracovní skupina, která má zpracovat ekonomickou, sociální i právní analýzu možnosti zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol. Na prvním jednání se diskutovaly základní charakteristiky možné změny v předškolním vzdělávání. Svaz upozorňoval především na ekonomickou část, neboť již v minulosti došlo k tomu, že finančně náročné legislativní změny musely být hrazeny z rozpočtů obcí. V souvislosti s financováním případných nových míst pro dvouleté děti Svaz požaduje zrušení bezplatného předškolního ročníku. Členové pracovní skupiny si uvědomují významnou roli obcí jako zřizovatelů mateřských škol, a proto požádali Svaz o zprostředkování informací o částkách, které obce a měst vynakládají na provoz a investice mateřských škol. Kolik činí výdaje na mateřské školy.

Chcete ovlivnit analýzu nákladů a výnosů souvisejících s přijímáním dvouletých dětí do mateřských škol? Pracovní skupina při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy si dovoluje požádat představitele obcí a měst o sdělení, kolik činí průměrné roční běžné a investiční náklady (lze využít ročních odpisů) na dítě navštěvující mateřskou školu. Dle sdělení příslušných ministerstev nejsou takové údaje zatím vůbec k dispozici, což znemožňuje přípravu odhadů finančních dopadů případné změny. Informace zasílejte prosím na kypetova@smocr.cz