18.05.2020

Informace MŠMT – zaměstnanci školy s rizikovým faktorem

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informace k právnímu režimu zaměstnanců školy při jejich nepřítomnosti v práci do konce školního roku 2019/2020, patří-li sám zaměstnanec nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, mezi osoby s tzv. rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví.

Obecně platí, že zaměstnanci, včetně těch z rizikových skupin, musí i nadále plnit své pracovní povinnosti. Pokud zaměstnanci nemohou být prezenčně na pracovišti nebo mohou, ale nikoli přímo ve třídách při skupinovém vzdělávání žáků, nabízí se několik možných řešení.

Více informací naleznete na tomto odkazu: www.msmt.cz/pracovne-pravni-zalezitosti-zamestnancu-skol

 

Zdroj: MŠMT