15.01.2024

Informace ke středním školám

Od 15. ledna 2024 se středním školám zpřístupňuje Digitální přihlašovací systém CZVV (DIPSY), v němž budete moci zadat podstatné údaje o své škole, potřebné k následnému přihlašování uchazečů o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou. Tyto údaje o školách je potřeba zadat do DIPSY nejpozději do 31. ledna 2024.

V příloze najdete informaci Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, která se týká zpřístupnění Digitálního přihlašovacího systému k přijímacímu řízení.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR