23.05.2023

Hodinka regionálního rozvoje: Dětské skupiny a infrastruktura sociálních služeb

Další webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMO ČR přinesl velmi praktické informace k aktuálním výzvám na budování dětských skupin a k podpoře infrastruktury sociálních služeb.

Hosté z Ministerstva práce a sociálních věcí představili více než stovce účastníků květnového webináře výzvy otevřené v rámci Národního plánu obnovy. Jejich cílem je zejména podpořit vznik nových dětských skupin a zlepšit kvalitu infrastruktury sociálních služeb v městech a obcích. O velmi zajímavé a praktické zkušenosti s budováním dětských skupin se podělila ředitelka Zdravotnického zařízení Praha 4 paní Dana Zichová.

Výzva č. 45 - Dětské skupiny - průběžná, určena na budování nových dětských skupin (nákup, výstavba, rekonstrukce objektů, využití brownfields). Ukončení příjmu žádostí 15.11.2023 (je možné, že bude výzva prodloužena do konce února 2024). Alokace: 1,7 mld Kč. Ukončení fyzické realizace projektů: 30.11.2025 (včetně kolaudace, DS musí být zapsaná v evidenci). Dětské skupiny (DS) jsou využívány především pro děti ve věku 2-3 let, mohou dobře doplnit existující MŠ; případně MŠ alespoň částečně nahradit, není-li v obci. MPSV nabízí veškerou podporu pro vytvoření DS - finanční, metodickou, poradenství apod. Poskytování služeb v rámci DS je nutno podložit zápisem do evidence poskytovatelů.

Výzva č. 43 - Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb - průběžná, jednokolová. Cílem výzvy je navýšení kapacit ambulantních a terénních služeb sociální péče (zázemí pro pracovníky apod.). Dotací možno pokrýt 100% nákladů; propláceno ex post. Žádosti je možné podávat do 15.11.2023, ukončení fyzické realizace projektů do 31.10. 2025.

Velmi tímto děkujeme hostům i účastníkům za spolupráci a aktivní účast při vzniku tohoto webináře.

Níže najdete prezentace, které byly v rámci webináře představeny.

 

Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

 

MMR Povinna publicita_logo a věta.png