14.10.2011

Funkční období ředitelů škol se blíží

Ve středu 12. října 2011 projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tisk 340, vládní návrh novely školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). K vládní předloze přijal rozsáhlý pozměňovací návrh. Poslanci se přesto shodli na zavedení

Ve středu 12. října 2011 projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tisk 340, vládní návrh novely školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). K vládní předloze přijal rozsáhlý pozměňovací návrh. Poslanci se přesto shodli na  zavedení funkčního období ředitele  školy, zjednodušení odvolání ředitele z funkce a fakultativnosti školské rady. Velká část pozměňujícího návrhu je věnována plnění povinné školní docházky v zahraniční škole, přijímacímu řízení na střední školya postavení CERMAT. Na návrh poslanců došlo i ke změně v přechodných ustanoveních, kdy  právní úprava postavení ředitele školy se bude uplatňovat diferencovaně podle počtu let ve funkci, a to již od 1. srpna 2012.Také bezplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ se navrhuje poskytovat po dobu nejvýše 12 měsíců, čímž by se zamezilo nadměrnému zatěžování zřizovatelů v případě odkladů povinné školní docházky. Návrh také řeší problematiku mateřských škol, zejména ve vztahu k rejstříku škol a povolené kapacitě dětí a směřující ke zjednodušení prázdninového provozu.

Pokud budou uvedené změny přijaty i plénem Poslanecké sněmovny, bude vyhověno téměř všem dlouhodobým požadavkům Svazu.  Podle vyjádřené MŠMT i členů výboru, je očekávána další novela školského zákona na jaře 2012, která by měla upravit otázky financování a některé další problémy kolem matirit.