15.03.2022

Evropský rok mládeže již běží

Zjistěte o něm více

Vážení zástupci obcí,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na seminář organizovaný v rámci Evropského roku mládeže, který je zaměřen na podporu práce s mládeží na lokální úrovni tak, aby byla přínosem pro všechny zúčastněné. Pokud přemýšlíte nad tím, jak podporovat aktivity mladých lidí, jejich vzdělávání a následný přínos místní komunitě, přijměte naše pozvání na akci, kterou pořádá Dům zahraniční spolupráce.

Dozvíte se o možnostech, které nabízejí mezinárodní programy, o jaké typy projektů a v jakých oblastech můžete zažádat o finanční podporu a inspirujete se praktickými příklady dobré praxe.

Seminář je určený pro zástupce krajů, měst a obcí, zástupce veřejných institucí i neziskových organizací působících jak ve formálním, tak v neformálním vzdělávání (DDM, SVČ).

Termín konání je 1. 4. 2022 od 9 do 14 hodin v Brně. Registrace na seminář je bezplatná, účastníkům bude uhrazena strava a ubytování v Brně. Stačí se registrovat nejpozději do 30.03.2022 prostřednictvím online formuláře. Bližší informace budou zaslány registrovaným účastníkům.

Prohlédněte si přiložený program a v případě dalších otázek  neváhejte obrátit na organizátory akce na e-mailu petra.receado@dzs.cz

Za Svaz měst a obcí České republiky Mgr. Pavlína Toporská