28.02.2022

Doporučení pro školy, jak informovat děti o válce na Ukrajině

MŠMT v reakci na válečný konflikt apeluje na žáky, studenty, ale i pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol nepatří. MŠMT přidává také několik doporučení pro práci se školními kolektivy ve vztahu ruské agrese vůči Ukrajině a kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci.

Doporučení pro práci se školními kolektivy ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině

  1. V rámci škol doporučujeme jasně informovat o postoji České republiky.
  2. Věnujte prosím zvýšenou pozornost žákům ukrajinské, ruské a běloruské národnosti na vašich školách, včetně možnosti ve zvýšené míře využít péči pracovníků školních poradenských pracovišť.
  3. Zejména ve třídách, kde jsou tito žáci zařazeni, doporučujeme intenzivní cílenou preventivní práci s celým třídním kolektivem. Náplní této činnosti by mělo být především akcentování respektování individuality, dodržování lidských práv a jasné deklarování toho, že národnost nečiní člověka odpovědným za kroky, které realizuje státní režim země, odkud dotyčný pochází.
  4. Se školními/třídními kolektivy doporučujeme pracovat v rámci osvěty s tématy rovnosti, respektu a tolerance
  5. Pro metodickou podporu pro práci s kolektivy je možné kontaktovat následující odborníky a odborné společnosti.

Kontakty na odborníky na práci se školními kolektivy

Zdroj: MŠMT