12.06.2018

Cvičení se Sokolem pro předškolní děti

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – tak se jmenuje projekt České obce sokolské, který je realizován pod záštitou Svazu měst a obcí ČR a MŠMT, který je zaměřený na motivaci k pohybu u předškolních dětí přímo v jejich mateřské školce nebo jiném volnočasovém zařízení. Třetí ročník projektu, do kterého nyní probíhá registrace, je připraven ke startu od začátku školního roku 2018/2019.

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – tak se jmenuje projekt České obce sokolské, který je realizován pod záštitou Svazu měst a obcí ČR a MŠMT, který je zaměřený na motivaci k pohybu u předškolních dětí přímo v jejich mateřské školce nebo jiném volnočasovém zařízení.

 

V minulém školním roce 2017/2018 se uskutečnil druhý ročník, kterého se zúčastnilo téměř 50 000 dětí, což byl obrovský skok od prvního ročníku, kde bylo zúčastněných necelých 15 000 dětí. Projekt prokázal kladný dopad na zvýšení pohybové gramotnosti předškoláků a projevil se jako pozitivní motivace pro děti i pedagogy, kterým se do rukou dostává jednoduše zpracovaná metodika tělesné výchovy, kterou si zúčastněné pedagogové z loňských ročníků velmi chválí pro stručnost a jasnost vysvětlených úkolů. Výhodou je také to, že veškeré činnosti mohou provádět ve své školce s běžným vybavením pro tělocvik.

Projekt je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií. Každá věková skupina má oddělené úkoly v 5 oblastech. Věkové kategorie se věnují v jednotlivých stupních příslušným pohybovým dovednostem, rozvoji poznání i netradičním činnostem. Děti i pedagogové pracují s materiály, které jim ČOS poskytne zcela zdarma.

Česká obec sokolská nabízí vstup do projektu, který může dětem nabídnout další podněty spojené se zdravým pohybem.  Rádi by podpořili první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině a zapojení rodičů do sportovních aktivit svých dětí. Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Cvičení se zvířátky probíhá přímo v mateřských školách nebo volnočasových zařízeních, pod vedením tamních pedagogů, trenérů nebo cvičitelů. Díky pěkně zpracovaným materiálům, které účastníci projektu dostanou k dispozici, je provádění cvičení snadné a zvládne ho každý.

Třetí ročník projektu, do kterého nyní probíhá registrace, je připraven ke startu od začátku školního roku 2018/2019. V případě zájmu či podrobnějších informací se můžete obrátit na koordinátorku projektu na email akujanova@sokol.eu.

Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR
Zdroj: Česká obec sokolská