Co přináší novela Lex Ukrajina

Jak zasáhne novela Lex Ukrajina oblast regionálního školství se můžete dočíst v dopise, který SMO ČR obdržel z ministerstva školství i z přiložené metodiky.

"Vážené starostky, vážení starostové, dovolujeme si Vás informovat, že ve Sbírce zákonů byla pod č. 454/2023 Sb. zveřejněna novela Lex Ukrajina. 

Novela umožňuje cizincům prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2025, prodlužuje platnost většiny pravidel obsažených v Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství až do 31. 8. 2025 a přináší zároveň další změny, které budou účinné již od 1.9.2024.

Zejména doporučujeme Vaší pozornosti ustanovení, která se týkají přímo podmínek fungování ukrajinských žáků a pracovníků ve Vámi zřizovaných školách. Informace jsou souhrnně dostupné v metodice MŠMT, kterou najdete v příloze."

 

Tomáš Sobota, Legislativní a právní sekce