14.06.2018

Chystané dotační výzvy IROP pro školy

Upozorňujeme, že se připravuje vyhlášení výzev z Integrovaného regionálního operačního programu týkajících se školství! Zároveň informujeme, že právě došlo k navýšení alokací výzev (č.46 a 47) na podporu rozvoje infrastruktury základních škol o více jak 1,3 mld. Kč (EFRR).

Upozorňujeme, že se připravuje vyhlášení výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) týkajících se školství!

1, číslo 86: INFRASTRUKTURA VEDOUCÍ K PŘECHODU DO ŠKOL HLAVNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROUDU A K SAMOSTATNÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA

Mezi podporované aktivity bude například patřit:

  • Vybudování či úprava tréninkových pracovišť školy
  • Vybudování či úprava tréninkové bytové jednotky školy
  • Zajištění bezbariérovosti školy či školského poradenského zařízení
  • Stavby a stavební úpravy za účelem modernizace či rozšíření prostor školského poradenského zařízení
  • Pořízení automobilu pro zajištění terénních služeb pro zajištění speciálně pedagogické péče pro děti a žáky imobilní a vzdělávající se dle individuálního vzdělávacího plánu v domácích podmínkách

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 30. srpna 2018

 

2, číslo 87: INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II

Mezi podporované aktivity bude například patřit:

  • Vybudování mateřské školy
  • Vybudování dětské skupiny
  • Rozšíření kapacity mateřské školy
  • Rozšíření kapacity dětské skupiny

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 25. září 2018

 

3, číslo 88: INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL)II.

Stejné podporované aktivity jako u čísla 87, ale v na území SVL.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 25. září 2018

 

Sledujte webové stránky IROP pro další bližší informace.

Zároveň informujeme, že právě došlo k navýšení alokací výzev (č.46 a 47) na podporu rozvoje infrastruktury základních škol o více jak 1,3 mld. Kč (EFRR).
Vice informací naleznete zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Navyseni-alokace-u-vyzev-c-46-a-47-IROP-Infrastr

 

 Antonín Lízner, SMO ČR