19.10.2016

Chystané dotace na bezpečnost ZŠ a MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo, že připravuje dotační program MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“, který bude navazovat na stejnojmenný dotační program z roku 2015. MŠMT považuje za žádoucí, aby všechny školy a školská zařízení byly zabezpečeny alespoň na základní úrovni.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo, že připravuje dotační program MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“, který bude navazovat na stejnojmenný dotační program z roku 2015. MŠMT považuje za žádoucí, aby všechny školy a školská zařízení byly zabezpečeny alespoň na základní úrovni. Připravovaný program bude cílit na zabezpečení mateřských škol a malotřídních základních škol, které jsou v současné době zabezpečené nejméně. Alokace bude činit 20 až 40 mil. Kč s tím, že prostředky budou uvolněny v roce 2017. MŠMT dále informovalo o spolupráci s MV ČR na přípravě metodiky „Základy ochrany měkkých cílů“, které jsou určeny i pro školy a školská zařízení. Národní institut pro další vzdělávání pak ve spolupráci se základními složkami IZS připravuje systematické vzdělávání zaměstnanců škol a školských zařízení v oblastech objektové bezpečnosti a krizového řízení.

Sledujte proto naše stránky a stránky MŠMT pro aktuální informace!!