22.10.2007

Česko-německý projekt na záchranu školních zahrad

9. října 2007 se konala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy bohatě navštívená konference "Školní zahrady jako přírodní učebny v České republice a v Německu".

9. října 2007 se konala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy bohatě navštívená konference "Školní zahrady jako přírodní učebny v České republice a v Německu".

            Tím se završil stejnojmenný projekt, jehož hlavními aktéry byly CHALOUPKY, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání se sídlem v Kněžicích, a Ingenieurbüro Natur und Bildung z Drážďan. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Německá spolková nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftug Umwelt) v Osnabrücku a Česko-německý fond budoucnosti. Tím bylo završeno čtyřleté období práce, která začala  již v r. 2004 dotazníkovým průzkumem na území celé České republiky (nejvíce školních zahrad zmizelo po roce 2000) a vyústila v publikaci rozsáhlého manuálu k problematice školních zahrad „Učíme se v zahradě“. Hnací silou česko-německého projektu na záchranu školních zahrad i vydání manuálu byla vedoucí projektu Mgr. Květoslava Burešová, která celý proces obětavě koordinovala a na konferenci jej i s velkým zápalem představila.
            Manuál, do kterého přispělo 45 autorů, přináší pohled do minulosti školních zahrad, upozorňuje na  negativní jev dnešní doby, kterým je odcizování dětí přírodě, zejména však přináší mnoho praktických rad, jak zahradu založit, udržovat a jak jí využívat ke vzdělávání a výchově. Přitom nemusí jít pouze o klasické „zahrádkaření“: V zahradě se totiž dají vyučovat všechny předměty. Manuál představuje přes osmdesát praktických aktivit rozepsaných krok za krokem. Aktivity jsou zařazeny do oborů a průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Poznámky obsahují zkušenosti jednotlivých autorů, doporučení, novinky z oboru apod. Je zde i kapitola o bezpečnosti práce na zahradě a přehled vzorových zahrad z celé republiky. Uživatelé manuálu se mohou seznámit i se školními zahradami v Německu.
            Úsilí účastníků projektu však vydáním manuálu nekončí. Připravuje se cyklus seminářů pro učitele, kteří nemají zkušenosti se zahradou a které ani studium učitelství v tomto směru nepřipravilo. Předpokládá se i větší zapojení kantorů-seniorů.
            Z bohaté diskuse v závěru konference mne zaujal názor, aby se požadavek na zachovávání a využívání školních zahrad stal jedním z kritérií pro oceňované v programech typu "Vesnice roku", případně v dalších programech oceňujících práci obcí a měst. To by ovšem předpokládalo, aby se začlenění tohoto kritéria projednalo v příslušných resortech a komisích. Proč ne třeba ve Školské komisi SMO ČR?
            Manuál „Učíme se v zahradě“ je možné si objednat prostřednictvím internetu na www.chaloupky.cz, na e-mailové adrese iveta.vorlickova@chaloupky.cz nebo telefonicky na 567 216 881.
 
                                                                                                         
Mgr. Jan Svoboda
oddělení vnějších vztahů
Kanceláře Svazu