26.07.2017

Budování kapacit škol z investičního programu MŠMT v roce 2018 nejspíš skončí

Při jednání 25. července 2017na MŠMT tuto informaci sdělil pan ministr Štech a paní náměstkyně Matušková. Podle informací Ministerstvo financí odmítá požadavky MŠMT k zajištění prostředků na investiční program, který do letošního roku využívaly obce a města v celé České republice. Podle návrhu rozpočtu

Při jednání 25. července 2017na MŠMT  tuto informaci sdělil pan ministr Štech a paní náměstkyně Matušková. Podle informací Ministerstvo financí odmítá požadavky MŠMT k zajištění prostředků na investiční program, který do letošního roku využívaly obce a města v celé České republice. Podle návrhu rozpočtu má totiž dojít ke krácení dotačních programů jednotlivých kapitol o 5,9 mld. Kč, což se  dotkne i kapitoly MŠMT. Zachován zůstane jen podprogram MF Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Důvodem krácení  dotací jsou  stoupající mandatorní výdaje v sociální oblasti a v platové oblasti, což se dotkne obcí a měst. Dalším argumentem MF pro krácení výdajů nebo nenavýšení výdajů ze státního rozpočtu směrem k obcím je mimo jiné navýšení podílu na DPH, kterým by  obcím měly stoupnout příjmy o 8,5 mld. Kč. MF odkazuje obce na MMR a IROP, nicméně vzhledem k převisu žádostí, nebyla zatím vyhlášena druhá výzva. Svaz bude nadále jednat s příslušnými ministerstvy o řešení situace, zejména s ohledem na zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání a povinnou školní docházku na druhém stupni, která se ukazuje jako nový problém.

K podpoře sportu uvedl pan ministr a zástupci MŠMT, že běží schvalování žádostí o dotaci jednotlivým spolkům, do konce prázdnin by mělo být vše vyřešeno. Vyhlášen byl opakovaně i investiční program, kde je alokace 1 mld. Kč s ukončením podávání výzev do 15. 8.2017. Částkou 500 mil. Kč budou podpořeny projekty "malého" rozsahu do max. 10 mil. Kč, stejnou částkou budou podpořeny "velké" projekty od 10 mil. do 20 mil. Kč. Podmínkou je vysoká míra stavební připravenosti, tedy minimálně na úrovni předložené projektové dokumentace, stavební práce nesmí být ukončeny před podáním žádosti. Do budoucna ministerstvo uvažuje i o dalších transparentních nových kritériích pro poskytování investičních dotací, např. rovnoměrnost investic v území,počet obyvatel atd. Diskutovali jsme také o plánech rozvoje sportu, což  je podle novely zákona o podpoře sportu z roku 2016 povinností všech obcí. MŠMT slíbilo zpracovat metodiku, která by měla pomoci zejména malým obcím.

Další důležité téma vidíme v GDPR a nových povinnostech. Požadovali jsme proto po MŠMT zpracování metodiky ke GDPR pro školy, což ministerstvo přislíbilo, a určení kompetentního zástupce pracovní skupiny MV ČR. Podle MŠMT se zapojilo NIDV a také připravuje semináře pro pedagogické pracovníky.