10.01.2012

Azbest ve školách: žádost o spolupráci

Žádáme laskavě zřizovatele škol a školských zařízení, aby zajistili podporu dotazníkové akce týkající se možného výskytu azbestu ve vnitřním prostředí škol. Akci připravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR jako první etapu státního zdravotního dozoru, která by měla detailně zmapovat stav objektů vytipovaných Českou školní inspekcí jako rizikové z důvodu možného výskytu azbestu ve školách, zejm. jako součást obvodových panelů nebo součást použitých jiných stavebních prvků a materiálů, které by mohly být narušeny při rekonstrukci nebo jiných stavebních pracích. 

Žádáme laskavě zřizovatele škol a školských zařízení, aby zajistili podporu dotazníkové akce týkající se možného výskytu azbestu ve vnitřním prostředí škol. Akci připravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR jako první etapu státního zdravotního dozoru, která by měla detailně zmapovat stav objektů vytipovaných Českou školní inspekcí jako rizikové z důvodu možného výskytu azbestu ve školách, zejm. jako součást obvodových panelů nebo součást použitých jiných stavebních prvků a materiálů, které by mohly být narušeny při rekonstrukci nebo jiných stavebních pracích. 

Po vyhodnocení dotazníkové akce bude následovat druhá etapa státního zdravotního dozoru, která bude zaměřena na provedení kontrolních měření výskytu azbestových vláken v objektech, které dle vyhodnocení z dotazníků představují riziko jeho výskytu. 

Prosíme o informování ředitelů škol, že budou osloveni s žádostí o vyplnění dotazníku, který pomůže při řešení problému výskytu azbestu v budovách škol. V případě potřeby budou osloveni zřizovatelé vytipovaných škol a školských zařízení.