08.02.2024

Aktuální informace k přijímacímu řízení

SMO ČR obdržel dopis vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže Mgr. Jana Mareše, MBA k aktuálním informacím k přijímacímu řízení.

V dopise určeném ředitelkám a ředitelů, středních škol se mimo jiné píše:

Dne 6. února 2024 jsme na základě rozhodnutí pana ministra vydali tiskovou zprávu potvrzující termín pro podání přihlášek, který zůstává v platnosti do 20. února 2024. Systém pro podávání přihlášek na střední školy DiPSy byl spuštěn v pátek 2. února 2024. Za první pět dní bylo elektronicky úspěšně podáno téměř 28,5 tisíce přihlášek. Prodloužení termínu podávání přihlášek by zkrátilo dobu, ve které můžete přihlášky zkontrolovat, naplánovat školní přijímací zkoušky a kontaktovat uchazeče a zákonné zástupce v případech, kdy je nutné řešit individuální situace či vady podání.
V DiPSy je nyní k dispozici náhled na seznam elektronicky podaných přihlášek s identifikací uchazečů a oborů vzdělání. Zároveň Vás informuji, že v průběhu příštího týdne bude pro Vás v DiPSy spuštěn modul, který bude umožňovat administraci přihlášek podaných výpisem a zadávání přihlášek z listinné podoby a poskytne prostředí pro komunikaci s uchazeči/zákonnými zástupci, kteří podali přihlášku prostřednictvím DiPSy na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci.
V nejbližších dnech by mělo být v systému uchazečům/zákonným zástupcům umožněno nahlédnout na všechny podané přihlášky. Ty, které budou považovat za chybně podané či neúplné, budou moci za pomocí tlačítka vzít zpět a ze systému odstranit. Všichni uchazeči, kteří budou mít v systému více než jednu podanou přihlášku, budou e-mailem vyzváni ke zpětvzetí nadbytečných přihlášek.
Pokud by i přes naše společné úsilí nastala situace, že jeden uchazeč podal více přihlášek a neučinil zpětvzetí, jsme připraveni k metodické podpoře pro řešení těchto situací. Současně se omlouvám, že slibovaná funkcionalita umožňující dočasné uložení rozpracované přihlášky není v systému DiPSy umožněna, což často způsobilo výše uvedené situace. Systém DiPSy je aktuálně nastaven tak, aby při vyplňování upozorňoval, že rozpracovanou přihlášku není možné uložit pro její odeslání později a že již odeslanou přihlášku není možné později editovat. Opakovaná podání se tím, věřím, budou minimalizovat.
V rámci podpory komunikace s uchazeči jsme 1. února zahájili provoz telefonické linky: +420 771 230 700, na které pracovníci ministerstva odpovídají každý den od 9:00 do 19:00 hodin na dotazy uchazečů a zákonných zástupců.
Dotazy na infolince a zaslané e-mailové podněty či namátkové kontroly webů škol ukazují některé vady vyhlášení přijímacího řízení. Žádáme Vás, abyste co nejdříve tyto vady vyhlášení napravili. Nejčastější chyby uvádíme a podrobně vysvětlujeme v příloze.

Celý dopis naleznete v příloze.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR