25.05.2018

Aktuálně z jednání: stavební úřady a výzvy na školky

Místopředseda Svazu Vlastimil Picek dnes jednal s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou o problematice přetížení trojkových obcí závaznými stanovisky o souladu stavebních záměrů s územními plány a o výzvách č. 46 a 47 IROP – Infrastruktura základních škol.

Místopředseda Svazu Vlastimil Picek dnes jednal s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou o problematice přetížení trojkových obcí závaznými stanovisky o souladu stavebních záměrů s územními plány a o výzvách č. 46 a 47 IROP – Infrastruktura základních škol.

Paní ministryně přislíbila upřesnění metodiky k vyřešení sporných situací, posílení finančních prostředků pro stavební úřady a hlavně rychlé legislativní řešení, které vyjme např. povolení studen či dělení pozemků ze závazných stanovisek. Svaz ji v tom podporuje.

U výzev č. 46 a 47 se zavázala prodloužit možnost realizace projektů o několik měsíců a zároveň ministerstvo dodatečně poskytne cca 1 miliardu na neuspokojené žádosti. V září 2018 přislíbila vyhlásit výzvu pro školky ve výši cca 600 mil. Kč.