13.06.2018

Aktuálně k financování regionálního školství a garanci míst v MŠ

Svaz měst a obcí ČR požaduje spuštění reformy financování regionálního školství v co nejkratším termínu a zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách Svaz na jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou konaném dne 12. června 2018 uplatnil požadavek, aby reforma

Svaz měst a obcí ČR požaduje spuštění reformy financování regionálního školství v co nejkratším termínu a zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Svaz na jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou konaném dne 12. června 2018 uplatnil požadavek, aby reforma financování regionálního školství byla spuštěna v co nejkratším termínu.

Jednání se zúčastnil předseda Svazu František Lukl, který sdělil, že odložení reformy akceptovatelné o rok je pro Svaz, jen v případě, že dojde k navýšení finančních prostředků v regionálním školství formou rozvojových programů do doby spuštění reformy, aby byly odstraněny rozdíly mezi kraji, a zároveň musí být garantovány finanční prostředky ve střednědobém výhledu na další roky.

Svaz vítá, že MŠMT akceptovalo požadavek na zveřejnění dopadů reformy na úroveň konkrétních škol již v průběhu školního roku 2018/2019.

Dále MŠMT akceptovalo požadavek Svazu na poskytnutí metodické podpory krajů a ORP v souvislosti s přípravou reformy.

Jednání se zúčastnili i zástupci Sdružení místních samospráv, kteří měli k problematice financování regionálního školství stejné stanovisko se Svazem a shodně požadovali, aby byly finanční prostředky na reformu školství garantovány už v rozpočtu na rok 2019 a dále i ve střednědobém výhledu na další roky.

MŠMT podporuje požadavek Svazu na změnu školského zákona týkající se části, kde se navrhuje zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách, který byl také 12. června 2018 projednáván v Poslanecké sněmovně PČR ve druhém čtení. 

 

Michaela Papírníková Jurečková, SMOČR