10.09.2015

Nekomplikujme vydávání víz. Jinak přicházíme o turisty

Méně turistů jezdí do České republiky kvůli složité vízové politice. Poukazuje na to Svaz měst a obcí ČR s tím, že pravidla pro získání českých víz jsou ve srovnání s jinými zeměmi Schengenu náročnější. Pro cestu k nám lidé potřebují více dokladů, víza jsou dražší a vydání mnohdy dlouho trvá. Samosprávy proto spolupracují s Ministerstvem zahraničních věcí ČR na tom, aby se vízová politika zjednodušila a zrychlila.

Méně turistů jezdí do České republiky kvůli složité vízové politice. Poukazuje na to Svaz měst a obcí ČR s tím, že pravidla pro získání českých víz jsou ve srovnání s jinými zeměmi Schengenu náročnější. Pro cestu k nám lidé potřebují více dokladů, víza jsou dražší a vydání mnohdy dlouho trvá. Samosprávy proto spolupracují s Ministerstvem zahraničních věcí ČR na tom, aby se vízová politika zjednodušila a zrychlila.

„Z průzkumů vyplývá, že cizinci znají z České republiky zpravidla jen Prahu a Český Krumlov. Pokud k nám chceme nalákat co nejvíce turistů, musíme tomu přizpůsobit nabídku,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Prvním krokem by přitom mělo být zjednodušení vízové politiky, aby k nám jezdilo více návštěvníků z dálného východu a Asie, ale také abychom si udrželi a nadále získávali tradiční turisty z Ruska a okolních států.“

„Stávající složité a pomalé vydávání víz vede k tomu, že turisté jedou tam, kam se jednodušeji dostanou. Vyřešit by to mohlo rychlejší a méně komplikované vydávání víz včetně tzv. multivstupních, tedy víz pro opakované návštěvy České republiky bez nutnosti pokaždé znovu žádat a podstoupit vízovou proceduru,“ říká místopředseda pro evropské záležitosti Svazu měst a obcí ČR a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek a dodává: „Ve všech zemích Schengenského prostoru platí vízový kodex, který umožňuje vícevstupová víza vydávat, ale Česká republika je využívá v daleko menší míře, než okolní země. Významnou roli ve vízové proceduře hraje také prostupnost a rychlost námi zaváděného vízového informačního systému.“

Vízovou politikou se zabývá i pracovní skupina Ministerstva zahraničních věcí ČR, Svaz měst a obcí ČR je prostřednictví místopředsedy pro EU jejím členem. Mimo jiné analyzuje aktuální vízovou situaci. Ze srpnových čísel resortu je zřejmé, že meziročně, srovnáme-li první pololetí 2014 a 2015, ubylo žádostí o vydání víz v Petrohradu (- 51 %), Jekatěrinburgu (- 43,5 %) či v Moskvě (- 42 %). Naopak výrazně přibylo žádostí o vydání víza v Pekingu (76 %), Dillí (68 %) či v Šanghaji (59 %).