01.12.2015

Na podporu cestovního ruchu vzniklo silné spojenectví

Cestovní ruch v České republice stojí na počátku těžkého období. Z Evropské unie přestaly plynout finanční prostředky určené na jeho rozvoj a státní samospráva ještě nepředstavila způsob, jak tento výpadek nahradit. Do nepříjemné situace se dostávají nejen podnikatelé a velcí zaměstnavatelé v cestovním ruchu, ale ohrožen je i rozvoj mnoha měst a obcí. Dva svazy, které je zastupují, se proto rozhodly úzce spolupracovat.

Cestovní ruch v České republice stojí na počátku těžkého období. Z Evropské unie přestaly plynout finanční prostředky určené na jeho rozvoj a státní samospráva ještě nepředstavila způsob, jak tento výpadek nahradit. Do nepříjemné situace se dostávají nejen podnikatelé a velcí zaměstnavatelé v cestovním ruchu, ale ohrožen je i rozvoj mnoha měst a obcí. Dva svazy, které je zastupují, se proto rozhodly úzce spolupracovat.

Cestovní ruch je jedním z klíčových odvětví české ekonomiky, podpora ze strany státu tomu ale neodpovídá. Podle studie společnosti KPMG ČR „Postavení a význam cestovního ruchu v ČR"přispěl turismusročně do hrubého domácího produktu 118 miliardami korun, zpátky do jeho rozvoje ale veřejný sektor vrátil jen necelé 4 miliardy korun.

Změnit tento nepoměr chtějí zástupci Svazu měst a obcí ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, kteří dnes v Poslanecké sněmovně podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci. Ta se zaměří na pět oblastí. Za prioritu označilipředstavitelé obou svazů otázku struktury a financování celého odvětví, kterému citelně chybí zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu.

Rezervy vidí obě sdružení také v efektivitě výběru místních poplatků. „Z celkového počtu 6 242 obcí v České republice vybíralo v roce 2013 místní poplatek z ubytovací kapacity 1 442 obcí (23,1 %) a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt jen 907 obcí (14,5 %). Dohromady to představuje zhruba 500 milionů korun. Mohlo by to být výrazně více.Potřebujeme ale pravidla, která nám pomohou výběr poplatků zlepšit,“ uvedla Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Rozvoj cestovního ruchu a jeho podpora je důležitá i pro Svaz měst a obcí ČR. „Budeme usilovat o to, aby obce místní poplatky vybrané v souvislosti s cestovním ruchem investovaly zase zpátky do území, kde byly vybrány,“ řekl jeho předseda František Lukl.

V odvětví cestovního ruchu působí mnoho malých a středních podniků, které dávají práci velkému množství lidí - a to i v regionech, kde by jinak hrozila vysoká míra nezaměstnanosti. Marta Nováková ze SOCR ČR ktomu při podpisu memoranda uvedla: „Počet lidí pracujících v odvětví cestovního ruchu odpovídá celkovému počtu zaměstnanců v 25 největších podnicích působících v ČR. Umíte si představit, že by stát ignoroval jejich potřeby?“

Memorandum nebylo podepsáno na půdě Poslanecké sněmovny náhodou. „Podporu cestovního ruchu považujeme za jednu z klíčových otázek naší agendy. Jsem ráda, že jsem mohla zprostředkovat spolupráci mezi těmito dvěma možná nejdůležitějšími subjekty v cestovním ruchu,“ uvedla při podpisu memoranda Milada Halíková, předsedkyně Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny PČR.