28.06.2018

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ

O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,

O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu, než ke kterému byly tyto údaje původně shromážděny anebo jsou zpřístupněny osobní údaje žáků na webových stránkách a žádný právní předpis to správci neukládá, je takovéto využití možné pouze se souhlasem žáků, resp. jejich zákonných zástupců a tento souhlas je správce osobních údajů povinen získat ještě předtím, než zpracování osobních údajů zahájí.

Co se týče zpřístupnění fotografií žáků na webových stránkách, tak v případě, že fotografie zachycují pouze průběh školních akcí, nikoli podobizny jednotlivých žáků, a jsou označeny pouze názvem dané školní akce, nejedná se o zpracování osobních údajů a tento postup tak nelze považovat za zásah do práva na ochranu osobních údajů a k porušení obecného nařízení GDPR. S celým zněním stanoviska se můžete seznámit na stránkách ÚOOÚ.


Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů