09.07.2018

Zveřejňování informací o přítomnosti zaměstnanců obecního úřadu na pracovišti je nedůvodným zásahem do práv zaměstnanců, říká ÚOOÚ

Některé městské či obecní úřady v rámci snahy o zajištění maximální transparentnosti zveřejňují informace o přítomnosti zaměstnanců úřadu na pracovišti. Tyto informace jsou automaticky přebíraný z docházkových a personálních systémů. Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v této věci stanovisko.

Některé městské či obecní úřady v rámci snahy o zajištění maximální transparentnosti zveřejňují informace o přítomnosti zaměstnanců úřadu na pracovišti. Tyto informace jsou automaticky přebíraný z docházkových a personálních systémů. Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v této věci stanovisko, ve kterém uvádí, že předmětné zpracování osobních údajů představuje nedůvodný zásah do práv subjektů údajů (zaměstnanců) na ochranu jejich osobního a soukromého života. Zveřejnění informace o přítomnosti zaměstnance nevede k vyšší informovanosti veřejnosti o dostupnosti služeb a tento účel lze primárně naplnit i jiným způsobem, například zveřejněním informace, která oddělení či odbory jsou kompetentní k vyřízení určitého typu podání či žádosti. Více se dočtete ve stanovisku ÚOOÚ, které si můžete stáhnout níže anebo na webových stránkách úřadu.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů