22.10.2018

ÚOOÚ k povinnosti jmenovat pověřence vybranými městskými a krajskými organizacemi

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů nepatří mezi povinnosti obecného nařízení uložené všem správcům a zpracovatelům osobních údajů. V čl. 37 odst. 1 GDPR je tato povinnost stanovena jen pro tři okruhy správců a zpracovatelů. Jedním z nich jsou orgány veřejné moci, mezi které patří

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů nepatří mezi povinnosti obecného nařízení uložené všem správcům a zpracovatelům osobních údajů. V čl. 37 odst. 1 GDPR je tato povinnost stanovena jen pro tři okruhy správců a zpracovatelů. Jedním z nich jsou orgány veřejné moci, mezi které patří obce a města (obdobně i kraje). Ty mohou na základě zákona o obcích zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky. Z toho však nelze dovozovat, že tyto organizace, které jsou obcemi zřizovány či přispívány, mají automaticky povinnost jmenovat pověřence. Mezi zpracování, která nepodléhají povinnosti jmenovat pověřence, náleží běžné provozní činnosti domů dětí a mládeže, školních jídelen, muzeí, galerií, informačních center či zájmových spolků (např. dobrovolní hasiči obce, organizování volnočasových aktivit dětí a rodin). Některé výše uvedené organizace zřídili funkci pověřence dobrovolně. Úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje obcím, městům a krajům zvážit, do jaké míry je nutné vynakládat prostředky na činnost dalšího (nepovinného) pověřence, namísto toho, aby takovým organizacím poskytovaly metodickou pomoc či konzultace prostřednictvím vlastního pověřence. Další podrobnosti k pověřencům naleznete na webu Úřadu zde.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů