13.02.2020

ÚOOÚ – výstupy z kontrol za druhé pololetí roku 2019

Na webových stránkách ÚOOÚ si můžete vyhledat informace o tom, jak dopadly kontroly prováděné u různých subjektů (organizací).

Naleznete zde případy ze státní správy i ze soukromé sféry. Mezi kontrolovanými subjekty jsou zdravotnická zařízení, fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti, poskytovatelé sociálních služeb, banky či veřejnoprávní instituce. Kontroly jsou členěny podle oborů, ve kterých ke zpracování osobních údajů docházelo, a u vybraných případů je i poučení a rady pro ostatní správce či subjekty údajů.

Kontroly ve 2. pololetí roku 2019 naleznete na webu ÚOOÚ.

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů